مسجد شگفت انگیز سلیمانیه در استانبول

178

این مسجد نه تنها نماد استانبول بلکه شاهکار معماری معمار سنان است که به دستور سلطان سلیمان اول ثروتمند ترین سلطان عثمانی بنا گردید. این مسجد را بین سال های ۱۵۵۰ تا ۱۵۷ ساخته اند که ۳۵۰۰ صنعتگر روی آن کار می کردند. در تور استانبول با ورود به صحن این مسجد از عظمت و نزدیکی به خدا به زانو در خواهید آمد.

تاریخ انتشار 1 ماه پیش