کلیپ تجربه جذاب توریست انگلیسی از ایران

153

ایران مقصدی جالب و هیجان انگیز برای گردشگران است. بسیاری از گردشگران خارجی با وجود اخبار و وجه ی بدی که از ایران در سراسر جهان منتشر شده، دل به دریا می زنند و به سوی ایران گام بر می دارند و پس از اولین مکالمه با ایرانیان تمام تصاویر ذهنی بدی که از ایران و ایرانیان داشتند از بین می رود و عاشق فرهنگ و ممهمان نوازی ایرانیان می شوند. در این ویدئو خاطرات و تجربه ایرانگردی یک زن توریست را می بینیم.

تاریخ انتشار 06 آبان 1396