ویدیو مجتمع بام چالوس برج های ۱۸ طبقه چالوس

798

بام چالوس در ۳ برج ۱۸ طبقه طراحی شده است. طراحی برج ها به گونه ای است بیشترین بهره وری از فضا را به همراه داشته است و .... / برای دریافت پاورپوینت تحلیل این بنا به این صفحه مراجعه کنید: https://memar98.com/product/bam-e-chalus/

تاریخ انتشار 4 اردیبهشت 1397