برگزاری میزگرد بررسی فرصت ها و چالش های گردشگری در همگردی

275

چهارمین میزگرد همگردی با شرکت فعالان صنعت گردشگری با موضوع بررسی فرصت ها و چالش های گردشگری جشنواره ای سه شنبه 13 اذرماه 1397 برگزار شد. به گزارش همگردی در این میزگرد که در دفتر سایت همگردی برگزار شد، بهاره حبیب زاده مدیرعامل شرکت ابرش پرواز آریایی و دبیر کمیته بانوان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به همراه بهروز افشار مدیر اجرایی مجموعه پدیده 81 و آیتورز به بیان نقطه نظرات خود در مورد چالش ها و فرصت های گردشگری – به ویژه گردشگری جشنواره ای – پرداختند.

تاریخ انتشار 18 دی 1397