مناطق گردشگری خراسان جنوبی

189

گلچینی از تصاویر هوایی گرفته شده از مناطق گردشگری خراسان جنوبی توسط گروه بیرشات به ترتیب عبارت اند از: قلعه فورگ / مدرسه شوکتیه / قلعه بیرجند / ریگ یلان / منطقه نموه گردشگری درخش / برداشت زرشک / محصول زعفران / خانه شریف / مقبره ابن حسام خوسفی / کال جنی / عمارت بهلگرد / قلعه درخش / مسجد جامع درخش / مسجد جامع افین / قلعه طبس مسینا / قلعه مسک / ماخونیک / آسباد / آبشار های چهارده / بند دره / باغستان درخش / نمای شب بیر جند

تاریخ انتشار 29 اسفند 1397