ابشار شلماش در شهر سردشت

219

ابشار شلماش عجایب جهانگردی و گردش گردی ایران و شمال غرب کشور واقع در بین دو شهر تجاری پیرانشهر و سردشت واقع شده خیلییییی زیباست مارا دنبال کنید

تاریخ انتشار ۲۴ تیر ۱۳۹۶