سفر به شهر اسرار آمیز نوش آباد

434

شهر زیرزمینی (اویی) یا اوئی شهر زیرزمینی تاریخی واقع در زیر بافت کنونی شهر نوش آباد از بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل است که در مجموعه تاریخی آب انبار چاله سی نوش آباد قرار دارد. این مجموعه قدمتی ۱۵۰۰ ساله داشته و به دوره ساسانیان (صدر اسلام) تا دوره صفوی مربوط می گردد. شهر نوش آباد پایتخت انوشیروان پادشاه ساسانی می باشد که در شمال شهر کاشان و در غرب شهر آران و بیدگل و در ۱۰ کیلومتری کاشان قرار دارد.

تاریخ انتشار 1 آبان 1397