ماجراجویی در ژاپن؛ سوار بر دوچرخه بر روی دریا

197

ماجراجویی های ژاپنی اینبار بر روی یک پیست دوچرخه سواری میان دریا و آسمان دنبال می شود. در چهارمین قسمت از ماجراجویی های ژاپنی، سوار بر دوچرخه به گشت و گذار در مجمع الجزایر ژاپن ادامه می دهیم. خبرنگار یورونیوز در گزارش خود از این سفر آورده است: «آیا می دانستید که در ژاپن می توان با دوچرخه دریاپیمایی کرد؟ جزایر کوچک واقع میان هونشو و شیکوگو با یپست دوچرخه سواری به یکدیگر متصل شده اند. این یک امکان عالی برای استفاده از مناظر چشم نواز سواحل دریای سیتواست.»

تاریخ انتشار ۲۶ اسفند ۱۳۹۷