شهر اسفراین در خراسان شمال داری زیبا ترین ابشار است

87

شهرستان اسفراین در 63 کیلومتری مرکز خراسان شمالی قرار دارد این شهر دارای 230آثار تاریخی وگردشگری می باشد که آبشار توی یکی از این آثار است این کلیپ را از دست ندهید

تاریخ انتشار ۱۶ تیر ۱۳۹۶