کشمیرنامه2

222

کشمیرنامه دو ادامه همان مستند کشمیرنامه است که سه سال قبل توسط سرباز روح الله رضوی تولید شد و بازتاب های خوبی در این مدت داشت. تصاویر کشمیرنامه2 در مردادماه ۹۷ در بخشی از شهر سرینگر و البته با موبایل گرفته شده که جمعیتی از شیعیان کشمیر در آنجا زندگی می کنند. این فیلم کوتاه یا ویلاگ روایتی است از وضعیت معیشت مردم این منطقه و نیز طبیعت در این بخش از دره زیبای کشمیر.

تاریخ انتشار 23 اسفند 1397