شبیه سازی کشتی نوح توسط آمریکایی ها

425

برای نخستین بار کشتی حضرت نوح در ابعاد واقعی در آمریکا ساخته شد! حتی حیوانات را هم شبیه سازی کرده اند تا مردم به طور کامل آن زمان را حس کنند! واقعا حیرت انگیز است!

تاریخ انتشار 12 دی 1397