اقامتگاه قطبی کاکسلاوتانن در فنلاند (Kakslauttanen)

63

اقامتگاه قطبی کاکسلاوتانن (Kakslauttanen Arctic Resort) در شهر ساریسکلا (Saariselkä) در فنلاند در این هتل علاوه بر هیجان قرار گرفتن در زیر چندین متر برف می توانید در ایگلوهای (کلبه برفی اسکیموها) شیشه ای از نزدیک شفق قطبی را نیز به نظاره بنشینید!

تاریخ انتشار ۸ مرداد ۱۳۹۷