با استفان شولز سفیر محترم اتریش در افتتاحیه نمایشگاه گردشگری

237

نمایشگاه گردشگری در نمایشگاه بین المللی تهران. با استفان شولز سفیر محترم اتریش در افتتاحیه نمایشگاه گردشگری . @stefanfjscholz اخبار نمایشگاه رو در پیج خوشسفریم لایو دنبال کنید.

تاریخ انتشار 25 بهمن 1397