هلیشات دومین ژئو پارک خاورمیانه - اینجا ایران- قسمت ششم

4.4K

کاری از : علی آزاده شیروان دره سی یکی از مناطق دیدنی و زیبای منطقه سبلان در استان اردبیل است که بکر و دست نخورده مانده و به عنوان یازدهمین زیستگاه حیات وحش ایران شناخته شده است این پارک طبیعی دومین ژئو پارک خاورمیانه است. این منطقه دارای ویژگی های منحصر به فرد جغرافیایی حیات گیاهی و جانوری می باشد.این زیستگاه محل زندگی دائمی و حوش متعددی چون خوک روباه گرگ قوچ میش ارمنی خرس قهوه ای کبک قمری است.

تاریخ انتشار 29 بهمن 1396