دورخیز مالزی برای جذب گردشگران ایران

17.7K

فعالان حوزه گردشگری ایران و مالزی برای اینکه اشتیاق سفر به مالزی را همچنان در وجود ایرانی ها زنده نگه دارند، سفر به مقصدهای بکر و جدیدی را طراحی کرده اند که برای ایرانی ها ناشناخته است. بیشتر مسافرانی که به این مقصدهای جدید سفر می کنند، گردشگران اروپایی و استرالیایی هستند.

تاریخ انتشار 12 تیر 1396