کلیپ جاذبه های گردشگری ایران در قالب یک رویا نیست

285

ایران تنها یک رویا نیست... این نام ویدیویی است که امروز نظاره‌گر آن می شویم. امروز به همراه گردشگران خارجی به کشور عزیز خودمان ایران سفر می کنیم و زیبایی های کشورمان را در کنار این این توریست ها نظاره گر می شویم. از نقش و نگار تاریخی اصفهان تا کویر یزد، از پیست اسکی دیزین تا تخت جمشید. با ما در این سفر زیبا و خوش رنگ و لعاب همراه شوید و لذت ببرید..

تاریخ انتشار 16 مهر 1398