آبشار ایگواسو در مرز برزیل و آرژانتین

333

آبشار ایگواسو با وسعت ۲/۷ کیلومتر یکی از شگفت‌انگیز‌ترین آبشار جهان بوده که از ۲۷۵ آبشار با ارتفاعی بین ۳۰ تا ۴۰ متر و ۶۰ تا ۸۲ متر تشکیل شده است. این آبشار در مرز بین برزیل و آرژانتین قرار گرفته است.

تاریخ انتشار 10 آبان 1397