غار اسکوک جان اسلوونی محل گنجینه های ناشناخته در قلب زمین - بوکینگ پرشیا

166

https://bookingpersia.com/Bus بوکینگ پرشیا سامانه خرید بلیط هواپیما،بلیط اتوبوس،بلیط قطار،رزرو هتل https://bookingpersia.com/Bus بوکینگ پرشیا سامانه خرید بلیط هواپیما،بلیط اتوبوس،بلیط قطار،رزرو هتل غار اسکوک جان یا اسکوک جن مجموعه چند غار با ورودی های متفاوت است که در کشور اسلوونی قرار دارد. دانشمندان غارهای اسکوک جان را یکی از گنجینه‌های طبیعی سیاره زمین نامیده‌اند و سازمان جهانی یونسکو نیز با ثبت این غار‌ها در لیست میراث فرهنگی جهانی در سال ۱۹۸۶ مهر تأییدی بر این موضوع زده است. این غار‌ها مجموعه‌ای از غار‌های منشعب با ابعاد بی‌شماری است که به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین دره‌های زیرزمینی جهان نیز شناخته می شوند.

تاریخ انتشار ۶ مرداد ۱۳۹۸