لذت غذای محلی

72

#اینجا_ایران_است #اینجا_شهسوار_است #اینجا_لَردِبُن_است #اقامتگاه #بوم_گردی#لَردِبُن واقع در #استان #مازندران #شهرستان #تنکابن #روستای #کشکو در موقعیتی خاص منطقه ای در شش کیلومتری از شهر #شهسوار ودسترسی آسان. مکانی در بلندای رودخانه معروف #چشمه_کیله و چشم انداز #جنگلهای #دوهزار و #سه_هزار و #کوه های زیبای #شهسوار واقع میباشد. ما با ساخت #کلبه های کاملا #چوبی و گلی محیطی کاملا روستایی را درکنار #غذاهای #محلی و تورهای کوه و #جنگل نوردی روزهای خاطره انگیزی را برای تمام سلیقه های گردشگری فراهم نمودهایم

تاریخ انتشار 12 فروردین 1398