استقبال گردشگران از پل معلق شیشه‌ای در شمال شرقی چین

136

پل معلق شیشه‌ای شمال شرقی چین ۳۶۹ متر طول، ۳ متر عرض و ۱۵۸ متر ارتفاع دارد و به شکلی طراحی شده است که ۸۰۰ نفر می توانند همزمان روی آن بایستند.

تاریخ انتشار 10 مهر 1398