چشمه پلکانی باداب سورت - دومین چشمه آب شور جهان

1.9K

این چشمه ها در بلندای ۱۸۴۱ متری از تراز دریا جای دارند این باداب شامل چندین چشمه با آب های کاملاً متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است ریان آب های رسوبی و معدنی این چشمه ها طی سال ها، در شیب پایین دست کوهستانی خود، صدها طبقه و ده ها حوضچهٔ پلکانی بسیار زیبا به رنگ های نارنجی، زرد و قرمز در اندازه های مختلف پدیدآورده است

تاریخ انتشار 4 بهمن 1396