آفرود مازیچال در برف قسمت اول

275

در اواخر زمستان و اسفندماه سفر کوتاهی به مسیر کلاردشت و مازیچال داشتیم به همراه استاد کوه و آفرود " نعمت کاظمی" که در مسیر با برف همراه بودیم

تاریخ انتشار 21 آبان 1398