کلیپ معرفی بزرگترین تهدید برای طبیعت گردان

113

بزگترین تهدیدی كه جان طبیعت گردان را در ایران به خطر می اندازد حیوانات وحشی نیست. بلكه داشتن اطلاعات غلط است !!!

تاریخ انتشار 1 ماه پیش