آنونس مستند ( میدان تا میدان ) ، کارگردان : علیرضا صادقی مقدم

133

فیلم مستند ( میدان تا میدان ) تهیه کننده : محمد قیومی ، کارگردان : علیرضا صادقی مقدم ، نویسنده : مینا محمودی ، مدیر تصویر برداری : محمدرضا قوام پور ، گوینده متن : ناصر طهماسب ، روایتی از تخریب ها و بازآفزینی های شهر رشت

تاریخ انتشار 12 آبان 1397