باورتون میشه خلیج فارس همچین ساحلی داشته باشه؟

9.3K

اینجا ساحل روستای بنوده.بنود یه روستاست که به دلیل داشتن ساحلی بکر و زیبا جدیدا خیلی اسمش بین گردشگرا پیچیده و خیلی هم زیباست /واسه رفتن به این ساحل باید از عسلویه برید چاه مبارک و از اونجا برید بنوود.بهترین فصل واسه رفتن به اینجا آبان تا اسفنده ماهه و اگه از شلوغی بدتون میاد توصیه میکنم وسط هفته برین

تاریخ انتشار 6 بهمن 1397