روستای رنگارنگ زروم با کلبه های رنگی

562

برای رفتن به روستای زروم از جاده کمربندی نکا استان مازندران به سمت هزارجریب میریم و بعد از ۲۳ کیلومتر مسیر جنگلی و آسفالت میرسیم به یه دوراهی دیگه که میریم سمت چپ و روستای رنگارنگ زروم مسیر به صورت کامل آسفالته ۶۷ کیلومتر برای دیدن کامل مسیر و روستای زروم فیلمو تا آخر ببینید

تاریخ انتشار 14 مهر 1398