باغ گیاه شناسی ملی ایران

105

باغ گیاه شناسی ملی ایران به وسعت ۱۴۵هکتار در دامنه جنوبی رشته کوه البرز در اراضی چیتگر، در شمال غربی تهران واقع گردیده است.

تاریخ انتشار 12 آبان 1397