شهرکرد، بهشت ایران زمین

52

دل به سرزمین ناشناخته‌ها بزنیم و سفری دلچسب را تجربه کنیم دل به سرزمين ناشناخته ها بزنيم، چهار فصل را در همين فصل در جاي جاي اين استان مي توانيد ببينيد.

تاریخ انتشار ۸ فروردین ۱۳۹۸