عسل کوهی

538

عسل کوهی در طبیعت بکر زاگرس جنوبی ، از بهترین عسل های طبی در ایران است . عسل کوهی برای درمان بسیاری از بیماری های توصیه شده است. عسل کوهی وحشی را 100درصد اصل از ما بخواهید . 09171397085 تماس بگیرید جهت خرید عسل کوهی توجه داشته باشید که عسل کوهی بسیار محدود است و ما همیشه موجود نداریم .

تاریخ انتشار 18 آبان 1397