اصفهان قدیم سال 1335 رنگی

1.1K

فیلم رنگی و با کیفیت اصفهان که در سال 1335 فیلمبرداری شده است . بسیار زیبا و یاد آور خاطرات

تاریخ انتشار 22 شهریور 1398