ماجراجویی خطرناک یک زوج در ارتفاع 365 متری

224

این فیلم ماجراجویی خطرناک یک زوج رو نشون میده که در اروپا به بالای یک برج 365 متری صعود کردن البته کارخطرناکی هست چون هیچگونه تجهیزات حفاظتی همراه ندارند

تاریخ انتشار ۲۰ آذر ۱۳۹۶