اشین زندگی بکر در کویر

155

اشین منطقه ای بکر وکهن در دل کویر که به همت خانم مژگان باقری احیا و بازسازی شده، شما را به زندگی بدون تکنولوژی و پر از آرامش یک روستای کویری و اسمانی با تمام ستارگان جهان دعوت میکند.

تاریخ انتشار 24 اسفند 1397