بزرگداشت روز فیل در تایلند

429

روز سه شنبه،‌ در آیوتایا پایتخت باستانی تایلند، کودکان در کنار بزرگسالان فرصت یافتند تا طی مراسمی آیینی به نزدیک ۷۰ فیل غذا بدهند. روز ملی فیل از سال ۱۹۹۸ تاکنون به همت نگهبانان حیات وحش برای محافظت از این جانوران در برابر شکارچیان تعیین شده است. فیلها سالهاست که یکی از منابع جذب گردشگر برای تایلند بوده‌اند.

تاریخ انتشار ۲۳ اسفند ۱۳۹۶