وصف شهر تاریخی وکهن بلقیس اسفراین بازبان شعر

213

شهر تاریخی وکهن بلقیس اسفراین در خراسان شمالی دومین بنای خشتی وگلی کشور است که در 3کیلومتری شهر اسفراین قرار داردوخیلی مورد توجه گردشگران وتاریخدانان می باشد . در این کلیپ شما شعری در وصف این بنای تاریخی همراه با تصاویر زیبای این بنا را مشاهده خواهید کرد .

تاریخ انتشار ۱۲ تیر ۱۳۹۶