سفری کوتاه به یکی از لوکیشن‌های فیلم‌های ارباب حلقه‌ها و هابیت

419

سفری کوتاه به یکی از لوکیشن‌های فیلم‌های ارباب حلقه‌ها و هابیت؛ شایر، شمال غربی سرزمین میانه.. این منطقه در وایکاتو، شمال نیوزلند قرار دارد

تاریخ انتشار ۱۶ اسفند ۱۳۹۶