تصویربرداری هوایی از بافت قدیمی شهر ریوش(فوق العاده جذاب ودیدنی)

135

تصویربرداری هوایی از بافت قدیمی شهر ریوش تماشای این کلیپ را از دست ندهید (فوق العاده جذاب ودیدنی)

تاریخ انتشار ۶ مرداد ۱۳۹۶