تاسیس بزرگ ترین سازمان بین المللی توریسم حلال

83

با مشارکت کشورمان بزرگ ترین سازمان بین المللی توریسم حلال تاسیس شد. بزرگترین سازمان بین المللی توریسم حلال برای نخستین بار در منطقه جنوب شرق آسیا و دنیا با تلفیق دو شرکت "سی تی وان" ایران و "اس رم ام رم" هند با سرمایه گذاری مشترک یک میلیارد دلار تاسیس شد.

تاریخ انتشار ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸