تاسیس بزرگ ترین سازمان بین المللی توریسم حلال

150

با مشارکت کشورمان بزرگ ترین سازمان بین المللی توریسم حلال تاسیس شد. بزرگترین سازمان بین المللی توریسم حلال برای نخستین بار در منطقه جنوب شرق آسیا و دنیا با تلفیق دو شرکت "سی تی وان" ایران و "اس رم ام رم" هند با سرمایه گذاری مشترک یک میلیارد دلار تاسیس شد.

تاریخ انتشار ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸