شهر ناگویا - کشور ژاپن

3.4K

شهر ناگویا با 326.43 کیلومترمربع مساحت در شرق کشور ژاپن در ایالت آیچی در کنار اقیانوس آرام قرار گرفته است. این شهر که سومین شهر بزرگ ژاپن می باشد به همراه بندرگاه های توکیو، کیوتو، اوزاکا، یوکوهاما، چیبا و کوبه از مهمترین بنادر ژاپن می باشد. از دیدنی های شهر ناگویا عبارتند از: 1-برج تلویزیون، 2-موزه علوم، 3-بندر شهر، 4-معبد اوسوها و ... .

تاریخ انتشار 14 شهریور 1398