گزارش شبکه Bein قطر از دره نوردی در دره های زیبا شمال ایران

88

شبکه ورزشی بین اسپورتس گزارشی زیبا و مهیج از دره نوردی در یکی از دره های بسیار زیبا و سرسبز در استان مازندران این گزارش بصورت مستند گونه و حاوی تصاویر بسیار ناب و زیبا ست

تاریخ انتشار ۱۷ مرداد ۱۳۹۸