آمستردام برترین مقصد گردشگری برای سفرهای تک نفره

464

اطلاعات گوگل که حاصل بررسی روندهای اخیر در سفر و گردشگری است نشان می دهد که سال به سال میزان جستجوی افراد برای سفرهای تک نفره در حال افزایش است. آمستردام، نیویورک و برلین در صدر برترین مقاصد برای مسافران تنها و سفرهای تک نفره قرار دارند. افرادی که به تنهایی سفر می کنند عموما سفرهای خود را در دقیقه آخر ثبت می کنند و بیشتر از مسافران گروهی به نظرات مسافران دیگر اهمیت می دهند.

تاریخ انتشار 14 فروردین 1397