ژاپن؛ سرزمین آفتاب تابان

96

شهرت ژاپن شاید به دلیل جاذبه های طبیعی بکر و شگفت اوری باشد که در هیچ کجای جهان نمی توان یافت. اما، طلوع آفتاب در این سرزمین با قدرت و اراده مردم آن نیز عجین است، کشوری که تنها طی یک دهه قطب اقتصادی جهان شد. در این فیلم با رویای گردشگران در ژاپن آشنا می شویم

تاریخ انتشار 21 اسفند 1397