کال جنی طبس ؛ خرافه یا واقعیت ؟!

7.4K

دره ای زیبا و حیرت انگیز که مردم قدیم طبس آن را کال جنی نامیده و آن را خوف انگیز و محل زندگی ارواح و اجنه میدانستند ! برای رسیدن به این محل باید از طبس به سمت بشرویه بروید . قبل از روستای ازمیغان به یک سه راهی با تابلوی مشخص خواهید رسید ؛ وارد خاکی و فرعی میشوید و پس از 5 کیلومتر به انتهای جاده می رسید . خودرو را پارک کرده و پیاده روی را شروع میکنید . مسیر پیاده روی تا انتها حدود 6 کیلومتر است ( بازدیدکننذگان معمولا در همان نیزار اول که حدود 3 کیلومتر راه بیشتر نیست اطراق میکنند و جلوتر نمی روند )

تاریخ انتشار 16 مهر 1397