خانه غرق شده در دریاچه سقالکسار، از مجموعه "عشق من ایران"

244

کی میدونه داستان این خانه تو دریاچه سقالکسار چیه؟ غرق شده؟ خانه غرق شده در دریاچه سقالکسار یکی از جاإبه های توریستی خیلی زیبای استان گیلان هست که یک قسمت از مجموعه "عشق من ایران" را به این دریاچه اختصاص دادم. www.mehdikavandi.com

تاریخ انتشار 14 آبان 1397