اقلیم - 6 - زاینده رود - قسمت سوم

227

این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر این قسمت : زاینده رود; تالاب گاوخونی و اهمیت و تاثیر آن بر اقلیم منطقه - قسمت سوم

تاریخ انتشار ۶ فروردین ۱۳۹۷