نصرانه گردشگران بازار تبریز از این شهر تاریخی می گویند؟

567

نصر: تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 این ایام میزبان گردشگران داخلی و خارجی متعددی است. برنامه اینترنتی نصرانه این بار سراغ گردشگرانی رفت که بازار تبریز را برای مقصد گردشگری خود انتخاب کرده اند.

تاریخ انتشار 30 تیر 1397