گشتی در جنوبِ شرقیِ تالاب انزلی

3.2K

این بار از جبهه جنوی حمله کردیم! جبهه جنوبی تالاب انزلی... اکثر ما یک قسمت خاص از تالاب که از شهر انزلی در دسترس هست رو میبینیم، تو این ویدئو ما تصمیم گرفتیم از قسمت دیگه تالاب بازدید کنیم. این قسمت از شهر صومعه سرا و روستای سیاه درویشان قابل دسترس هست...

تاریخ انتشار 27 بهمن 1397