کلیپ قشنگ از زبیای ها دیدنی ایران وتوجه گردشگران خارجی به ایران

686

آیا سفر به ایران خطرناک است؟ این سوالی است که شاید در ذهن برخی توریست های خارجی که کشور ما را خوب نمیشاسند، شکل بگیرد. این بار یکی از این توریست ها تمام این تفکرات را کنار گذاشته و به ایران سفر کرده تا تجربیات خود را با جهانیان قسمت کند. او طی این سفر به این نتیجه می رسد ک نه تنها سفر به ایران خطرناک نیست بلکه ایران یکی از زیباترین کشور های جهان است. به هیچ عنوان تماشای این ویدیو زیبا را از دست ندهید و با ما همراه شوید.

تاریخ انتشار ۴ آبان ۱۳۹۶