آرامش همه جا هست؛ حتی در طوفان!

277

می خواهیم به تماشای پدیده های حیرت انگیز آسمانی برویم. تا به حال لحظات شگفت آور بسیاری از شکوه آسمان ها و زمین را شاهد بوده ایم، اما این بار به گونه ای دیگر زیبایی های طبیعت را لمس می کنیم. ویدیویی که در ادامه می بینید، روی دیگر آسمان را به شما نشان می دهد؛ ابرهایی را برایتان به تصویر می کشد که گاهی آرام و گاهی با سرعت بسیار در آسمان خودنمایی می کنند و ممکن است حتی موجب ترس و وحشت شما هم بشوند.

تاریخ انتشار ۳ آبان ۱۳۹۶