رونمایی از بلندترین مجسمه جهان!

654

بلندترین مجسمه جهان که تندیسی از سردار «والاببائی پاتل» از بنیانگذاران کشور هند است، در ایالت زادگاه او، گجرات توسط نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور رونمایی شد.

تاریخ انتشار 10 آبان 1397