بمب‌باران روزانه برلین توسط آمریکا

272

گفت و گو با سربازان نیروی هوایی آمریکا که اولین بار برلین را در روشنایی روز بمب‌باران کردند. این گزارش که در دوران پایانی جنگ جهانی دوم تهیه شده است حاوی تصاویر حمله هوایی آمریکا به برلین است.

تاریخ انتشار ۱۲ دی ۱۳۹۶